Bolle wangen


In Jemen moet de dagelijkse portie qat van het land worden gehaald.

Qat is een lichte drug die werkelijk iedereen iedere middag tot zich neemt. Qat kauwen schijnt de opmerkzaamheid te verhogen en tegelijkertijd de eetlust te verminderen. Naar mijn mening smaakt liguster, waarvan de blaadjes een beetje op qatblaadjes lijken, net zo. Niet lekker, een beetje bitter.

In de middag komen de mannen op de gemeenschappelijke kamer boven de woning bijeen en bediscussiėren de dagelijkse zaken. Ondertussen propt men de mond steeds voller met qatblaadjes, waarop men gaat kauwen. Op het laatst rekken de wangen uit tot idioot grote bollen omdat de qat pas na de sessie wordt uitgespuugd. Iedere dag ligt het gehele openbare leven in Jemen van half een 's middags tot een uur of half zeven volledig stil, niet vanwege de warmte dus, maar door de qatsessies.

De opeenvolgende Jemenitische regeringen hebben al vele malen geprobeerd paal en perk te stellen aan het qatgebruik omdat dat de economie van het land bepaald geen goed doet, tot dusverre zonder enig resultaat. De vraag naar qat is de laatste tijd eerder nog toegenomen, waardoor kostbare landbouwgrond wordt omgezet in qatplantages. In een land waar goede landbouwgrond zeer kostbaar is, is dat vanzelfsprekend een schadelijke zaak.


© Ben de Graaf Bierbrauwer

Reacties naar benilse@quicknet.nl
https://bgbpix.nl