De pottenbakkers van Margerites


De pottenbakkers van Margerites op Kreta zijn wereldberoemd, niet omdat ze zulk verfijnd aardewerk maken, maar wel om de grootte van de potten: soms zijn ze manshoog! Bijna alle voorraadpotten voor de olijfolie en olijven werden op Kreta gedraaid. Tegenwoordig worden de potten echter bijna alleen maar voor decoratie gebruikt.

Het fabricageproces is eeuwenlang hetzelfde gebleven, alleen worden de potten nu niet meer op handaangedreven schijven gedraaid, maar op elektrische. Het is een proces van één of twee dagen, afhankelijk van de grootte van de pot en van de weersomstandigheden.

Eerst worden achtereenvolgens op zeven, acht schijven de bodems opgebouwd. De bovenranden worden vochtig gehouden. Als de achtste bodem is gelegd en gelegenheid krijgt om op te stijven, om een beetje droger te worden, keert de pottenbakker terug naar de eerste schijf en draait er een volgende laag op. Dat is een uiterst precies werkje, want als het fout gaat, moet geheel overnieuw worden begonnen. Dan volgt de tweede schijf enzovoorts, enzovoorts. Daarna een volgende laag voor alle potten en dat gaat net zolang door tot alle potten de juiste hoogte hebben bereikt. Als laatste worden de oren eraan bevestigd en de decoratie aangebracht. Die decoraties hebben nog steeds dezelfde vorm als die uit de oudheid en bestaan uit inkrassingen en met klei aangebrachte bandmotieven.

De meeste Kretenzische potten zijn niet geschikt voor ons klimaat. Ze kunnen door de poreuze samenstelling van de klei niet tegen veel vocht en zeker niet tegen vorst. De laatste jaren worden ook veel potten voor 'Europa' gemaakt. Deze zijn wel klimaatbestendig, maar helaas missen die de fijne kleur en ook de textuur van de klei is verre van fraai. Die potten lijken wel van plastic.


© Ben de Graaf Bierbrauwer

Reacties naar benilse@quicknet.nl
https://bgbpix.nl