Pax Romana
Kourion

Introductie

In de Oudheid was Cyprus al een knooppunt van grote zeevaarthandelswegen.
De vroegste bewoning op het eiland dateert uit de veertiende (!) eeuw voor Christus.
Cyprus dolf in het Troodosgebergte al 3000 jaar voor Christus koper, een belangrijke grondstof voor brons. Het werd geŰxporteerd naar de omliggende Middellandse Zeelanden. Bodemvondsten hebben aangetoond dat er vanaf die tijd handelsrelaties met 'overzee' bestonden.
De AssyriŰrs veroverden het eiland. Ze bezetten het echter niet, maar de eilandbewoners moesten wel tribuut aan de AssyriŰrs betalen. Daarna kwamen de Egyptenaren en toen in de zesde eeuw voor Christus PerziŰ Egypte veroverde moesten de koningen op Cyprus schatting aan PerziŰ betalen. Er ontstond onenigheid onder de Cypriotische koningen die zelfs tot burgeroorlogen leidde. Er waren aanhangers van PerziŰ en van Griekenland maar toen in 325 Alexander de Grote Cyprus binnenviel werd hij door iedereen als bevrijder binnengehaald.
Na Alexander werd Cyprus weer Egyptisch totdat het in 58 voor Christus door de Romeinen werd veroverd. Zij brachten rust en daardoor welvaart. De Romeinen heersten er totdat de Byzantijnen de macht aan het einde van de vierde eeuw na Christus overnamen.
Het is gezien het bovenstaande dus niet zo verwonderlijk dat op dit kleine eiland zo veel archeologische vindplaatsen zijn. Een van de interessantste, maar lang niet de oudste is Kourion.

Kourion ligt op een heuvel pal aan zee. Het was daardoor goed verdedigbaar. De stad was selfsupporting omdat het aan de vruchtbare, voor landbouw zeer geschikte kustvlakte lag.
Tijdens de Hellenistische en Romeinse periode kwam Kourion tot grote bloei. In die tijd werden de belangrijke gebouwen neergezet die nu nog te zien zijn. Het geheel moet een prachtige stad zijn geweest en pas in de zevende eeuw na Christus kwam door vijf zeer sterke aardbevingen een einde aan de bewoning.
Op dit ogenblik worden nog steeds opgravingen gedaan, maar er is reeds veel werk verricht om de site voor het publiek toegankelijk te maken.
Een aantal gebouwen vraagt de aandacht en daarvan is het theater aan het forum misschien wel het belangrijkst. Het valt in ieder geval het meest op doordat het grondig is gerestaureerd, maar er is veel meer te zien: er zijn buitengewoon goed bewaard gebleven moza´eken en verder o.a. de badhuizen, Het Huis van de Gladiator, Het Huis van Achilles, Het Nymphaeum, Het Fonteinhuis en Het Huis van Eustolius (met fraaie moza´eken).
De opgegraven beelden en artefacten zijn helaas bijna allemaal naar buitenlandse musea verdwenen.

De opgraving

Opgang voor de toeschouwers naar de cavea van het theater. Het theater uit de tweede eeuw na Christus bood plaats aan ruim 2000 mensen. Het werd in de Romeinse tijd eigenlijk alleen maar gebruikt als een soort arena waarin de gladiatoren konden strijden.


De cavea van het theater.Overzicht van de opgraving.

Kleine zuilen naast het Nymphaeum.

Het Nymphaeum, een groot achthoekig zwembad.


De badhuizen.


De blootgelegde verwarming van de badhuizen.

De achterwand van de badhuizen. De 'schelpen' zijn waarschijnlijk de resten van nissen waarin zich beelden hebben bevonden.

Omgekeerde kapitelen met gemengde, typisch Romeinse versiering.

Gedraaide zuil met Romeins kapiteel.

Monoliet zuil met acanthuskapiteel.

Ktisis als vrouw met een Romeinse meetlat (personificatie van de bouwkunst). Dit is een van de moza´eken in het Huis van Eustolius, dat dateert uit de vierde eeuw na Christus en 40 kamers telt.

Het moza´ek op de binnenplaats van het Huis van Eustolius.

Gladiatoren die strijden onder het toeziend oog van Darius. Dit is een van de moza´eken in het Huis van de Gladiator.

Darius, Koning van PerziŰ. Dit is een detail van het bovenstaande moza´ek in het Huis van de Gladiator.

De strijdende gladiatoren Margareitis en Ellinikos. Dit is een moza´ek in het Huis van de Gladiator.
De omgeving van de Basilica. Deze werd gebouwd in de vijfde eeuw na Christus op de plaats van een door de Arabieren verwoeste tempel. De rondboog behoort bij een doopkapel.


© Ben de Graaf Bierbrauwer

Reacties naar benilse@quicknet.nl
https://bgbpix.nl