Herinneringen aan Kreta

Weinig verandering in de opgraving van Villa Pyrgos bij Myrtos

In 1977 zijn we nog een keer naar Myrtos geweest. Toen zagen we dat de opgraving 'in staat van ontbinding' verkeerde. Het was het gevolg van de hevige regenval van de laatste winters. Ook zagen we dat er een aantal voorwerpen, waaronder de gypsum bench (bank van gips) en een grote vaas (pythos), verdwenen waren. Van die vaas had ik in 1971 een scherf meegenomen. Die waren waarschijnlijk overgebracht naar een veilige plaats waar ze schoongemaakt, gerestaureerd en goed bewaard konden worden.


Foto links: De grote trap naar de villa op het hoogste punt van de opgraving.
Foto rechts: De kleine trap naar een lagere verdieping.


Foto links: Resten van huizen aan de noordzijde van het plateau.
Foto rechts: Uitzicht naar Myrtos vanaf het plateau.


De resten van de villa op het plateau.


Uitzicht naar zee vanuit de villa.


Het pad met de grove rode keien.


Foto links: Aan de zuidwestkant van het plateau is een merkwaardige cirkel te zien van grijze stenen die is opgevuld met kleinere stenen.
Foto rechts: De noordwestkant van het plateau met de villa.


Foto links: Op de muur zijn roetresten te zien van brand.
Foto rechts: Resten van verkoold hout. Ik heb daar een klein stukje van afgepulkt en mee naar huis genomen. In deel 5 beschrijft de archeoloog Gerald Cadogan dat er bij de opgravingen géén resten van brand zijn gevonden ...


Foto links: De cirkel op het plateau.
Foto rechts: Een zuilvoet bij de ingang van de villa.

De resten van de villa.


<-- Lees terug Lees verder -->


© Ben de Graaf Bierbrauwer

Reacties naar benilse@quicknet.nl
https://bgbpix.nl