Herinneringen aan Kreta

Het klooster Toplou

We hebben Kreta in 1989 en 1990 weer bezocht. Tijdens die vakanties hebben we vanwege de abnormale, intense hitte in beide jaren niet veel meer gedaan dan afwisselend aan het strand liggen en en in zee afkoelen. De hitte was voor iedereen toen ondraaglijk. Veel vakantiegangers gingen daardoor zelfs voortijdig naar huis.

Ook de schapen en geiten hadden het erg moeilijk. De kuddes zochten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat elke schaduw op, ook al was die minimaal.Om een beetje 'frisse' lucht te krijgen hebben we met ons campertje heel af en toe met alle ramen open een ommetje gemaakt om op zoek te gaan naar oude kerkjes, kapelletjes en kloosters. Veel van die 'heilige' plekken herbergen namelijk eeuwenoude fresco's en iconen.


Wat zullen we vandaag doen? Zon en zee? Rijden!

Op Kreta hoef je op zoek naar kerkjes nooit grote afstanden af te leggen, want er zijn er vele honderden.

Bij het zoeken bleken er helaas vele gesloten omdat er door toeristen en antiekhandelaars uit Athene veel kostbaarheden uit de kerkjes waren geroofd. Dat had de patriarch van Istanboel (!) doen besluiten om aan het kerkelijk gezag op Kreta te vragen de kapelletjes en kerken zoveel mogelijk op slot te doen.

Soms hadden we fresco's en iconen nog wel kunnen bekijken, maar dan moest je de sleutel van het kapelletje bij 'de buurman' of de pappas halen. Vanwege de warmte hadden die helaas dikwijls geen zin om midden op de dag afstand te doen van hun middagdutje en kreeg je dus nul op het rekest.

Zo rondrijdend kwamen we op een keer in het oosten van Kreta terecht bij het eeuwenoude klooster Toplou, waarschijnlijk het rijkste klooster van Kreta. Bijna al het land in Oost-Kreta is in het bezit van dit klooster.

De deur was niet op slot, hij stond gewoon open. In het klooster bleek slechts één hoogbejaarde monnik te zijn.

Hij was verrukt dat er een paar toeristen langskwamen en nodigde ons direct uit om in zijn cel een ouzootje te drinken. Onder zijn bed vandaan haalde hij voor ons een homp oud brood tevoorschijn en een onherkenbaar brok groen beschimmelde feta en twee kleine al lang niet meer schoongemaakte kleine glaasjes. Of we wilden of niet, we moesten zittend op zijn bed drinken. Hij ging op een gammele stoel tegenover ons zitten met zijn pij en zijn broek wijd open. Wij toostten met onze glaasjes en daarna zette hij de fles aan zijn mond en nam een paar flinke teugen, om vervolgens onze glaasjes weer tot de rand bij te vullen. We voelden ons niet bepaald op ons gemak bij hem en probeerden van alles om snel bij hem weg te komen, maar dat lukte pas na nog meer slokken en glaasjes. Toen pas konden we naar de kerk om naar de oude kerkschatten te kijken.

Er bleek in het duister een enorm icoon tegen de muur te staan. We probeerden in het donker iets te zien van de vele taferelen die er op stonden. Ik dacht dat alles iets met het leven van Christus te maken had, maar het enige dat ik kon onderscheiden was een tafereel waarop de doop van Jezus door Johannes de Doper te zien was. "Prodromos," mompelde de monnik achter ons. Ik maakte snel een foto met flitslicht en vluchtte min of meer de kloosterkerk uit.

Achteraf dacht ik dat de man – hij is toch ook een mens! – erg blij was dat er weer eens iemand langskwam en was het gewoon filoxenia, het bij de Grieken diepgewortelde gebruik om vreemdelingen gastvrij te ontvangen.

Thuis bleken mijn foto van het icoon en enkele detailfoto's van het icoon in een Kunstführer *) te staan, die ik later tijdens onze reis in 1990 heb aangeschaft. De foto's waren zo intrigerend dat we besloten dat als we nog eens in de buurt kwamen we zeker nog eens naar het klooster zouden gaan om alles véél beter te gaan bekijken, uiteraard met de Kunstführer in de hand!

*) Ekdotike Athenon S.A. – Anna Kofou: Kreta – Sämtliche Museen und archäologischen Stätten – 1990


Het ikoon in Toplou is in 1770 door Iannis Kornaros geschilderd. Men heeft het ikoon Groot zijt Gij, Heer! genoemd.


Detailfoto met geheel links de afbeelding van een vrouw als belichaming van de Schepping. In het midden zien wij Jezus.


Op deze detailfoto zijn van boven naar onder o.a. te zien De zee met de Ark van Noach en een scene waarbij de walvis Jonas uitspuwt. Onder de regenboog zien we de dieren uit de Ark van Noach komen. Verder de geschiedenis van Kaïn die Abel doodsloeg. Daaronder het offer van de familie Noach. Helemaal onderaan zien wij links Het koninkrijk van Ahab. In het midden staan de godvrezende profeten die het beeld van Baal offeren en rechts het offer van de profeet Elias.


De roeping van de jongelingen door Christus. Eronder de doop van Johannes de Doper zelf. Links de geboorte van Christus. Onderaan de zee met de vier elementen en een schip dat door Christus bestuurd wordt.


<-- Lees terug Lees verder -->


© Ben de Graaf Bierbrauwer

Reacties naar benilse@quicknet.nl
https://bgbpix.nl