Noord-Griekenland 2018
7 - Op de terugweg van Maróneia naar Philíppi

Na Maróneia vervolgen we de terugweg naar onze camping in Ríza. Philíppi is onze volgende halteplaats. We zijn er al een paar keer geweest toen er nog druk werd gegraven. De opgravingen van Philíppi zijn volgens de recent verschenen reisgidsen nog steeds het enige archeologische hoogtepunt tussen Thessalóniki en Alexandrópoli.

Het klassieke Philippi ligt voor een klein deel bovenop een heuvel en voor een veel groter deel aan de voet van die heuvel in de vlakte. De eerste keer dat we er waren (1992) kregen we helemaal geen goede indruk van de site. Het was één groot 'werkterrein'. We liepen toen eigenlijk alleen maar te kijken en te fotograferen. We bekommerden ons helemaal niet om de geschiedenis van Philíppi. We wisten er helemaal niets van en ook op de site werden we toen niet veel wijzer, omdat er nergens borden stonden die iets over de opgegraven resten verduidelijkten. Tegenwoordig staan er overal grote borden met plattegronden met een uitgebreide toelichting in het Grieks en het Engels. Zo komen we dus werkelijk bijna alles te weten over de opgraving en de geschiedenis van Philíppi.

Kolonisten uit het voor de kust gelegen eiland Thásos stichtten er in het jaar 360 voor Christus de stad Cremédes (Stad van de Bronnen). Deze stad werd voortdurend bedreigd door de Thraciërs. De Macedonische koning Philippus II zag het strategische en economische belang van de stad in en bood de inwoners 'bescherming'. Hij veroverde met zijn troepen de stad in 356 voor Christus en noemde de akropolis, die hoog boven de vlakte lag naar zichzelf. Het economische belang van de streek rondom de stad was erg groot. In de nabije bergen kon men namelijk zeer veel goud en zilver delven. Philippus betaalde daarmee allerlei veldtochten en ook kon hij daarmee de moerassen laten droogleggen om die te kunnen gebruiken voor de landbouw. In de drooggelegde vlakte kon Philíppi zich snel ontwikkelen tot een zeer belangrijk welvarend handelscentrum. Kavála bood bovendien uitstekende uitvoermogelijkheden voor de landbouwproducten.

Na de dood van Philippus II werd de Via Egnátia die vlak langs Philíppi liep voor de Romeinen zeer belangrijk. Het was een verbindingsweg tussen de Adriatische Zee en Byzantium, de stad aan de Bosporus die later werd omgedoopt tot Constantinopel door de Christelijke keizer Constantijn.

Voor de Romeinse geschiedenis werd de stad nog veel belangrijker. In de vlakte vond in oktober 42 voor Christus een grote veldslag plaats tussen vier Romeinse legers. Twee legers stonden onder het bevel van de 'Republikeinen' Cassius en Brutus en de andere twee onder Marcus Antonius en Octavianus, voorstanders van een 'koninkrijk'. De eerste slag eindigde onbeslist, hoewel de 'Republikeinen' Cassius door een list van de 'monarchisten' door zelfmoord verloren. Een tweede veldslag kort daarna werd gewonnen door de 'monarchisten'. Brutus pleegde als gevolg daarvan zelfmoord.

De slag bij Philíppi bleek een keerpunt in de Romeinse geschiedenis: het Romeinse Rijk werd een Keizerrijk. Marcus Antonius en Octavianus schonken Philíppi later aan de oud-strijders die de 'Republikeinen' hadden overwonnen. Zij gingen zich intensief met de handel en de landbouw bezighouden, waardoor de stad zich verder kon ontwikkelen.

In het jaar 56 na Christus kwam de apostel Paulus aan wal in de havenstad Kavála om het Christendom in Europa uit de dragen. Hij predikte de nieuwe godsdienst ook in Philippi en werd daar door de Romeinen gevangen gezet. Hij kwam vrij na een korte gevangenschap. Nooit is precies opgehelderd hoe en waardoor hij vrij kwam (een wonder?, een aardbeving?, een vrouw?, een opstand onder de daar aanwezige bekeerden?). Paulus kon na zijn gevangenschap vrijuit prediken en stichtte in Philippi de eerste Christelijke kerk in Europa. De Christelijke gemeenschap groeide daarna zo snel dat Philippi een religieus centrum, een bedevaartplaats werd en rond de Middellandse Zee al direct de 'Bijbelse plaats Philíppi' werd genoemd.

Op de opgraving in de benedenstad kan men overal resten van de tijd na Philippus tot aan de val van het Oost-Romeinse rijk vinden. De oude Griekse resten zijn te zien in de akropolis (bovenstad). Deze ligt direct boven de benedenstad en is voor normale toeristen nauwelijks te bereiken. Het pad daarnaartoe is zo steil dat bijna alle bezoekers, wij ook, het links laten liggen. Een stoeltjeslift zou een uitkomst zijn voor de bezoekers. Men denkt daar inderdaad over, maar een echt plan is er nog niet.

Hieronder een rondgang over de benedenstad aan de hand van foto's.


De plattegrond van het immens grote opgravingsterrein van Philippi. De nummers [ . ] bij de foto's hieronder corresponderen met de nummers op de plattegrond en geven ongeveer de plaats aan waar de foto's genomen zijn.


[ 2 ] Het Romeinse Theater.


Het Romeinse Theater wordt tegenwoordig in de zomer veelvuldig gebruikt door muziek-, dans- en toneelgezelschappen.


[ 3 + 4 ] De tempels van Artemis en Silanus (Romeinse periode).


Door Romeinen bewerkte Griekse kapitelen. Er is bijvoorbeeld boven op een blok marmer een kruis gezet.


Langs de weg liggen overal resten uit de Oudheid.
Basilica A en paadje naar de akropolis.


De oost- en westzijde van het Forum.Overzicht van de baden met op de achtergrond het Octagon.


[ 7 ] De gevangenis van de apostel Paulus (Byzantijnse tijd).Romeins beeld.


Zeer levendig vogeltje (oostelijke blonde tapuit) op het beeld.
                                         Het Forum.


De commerciële Agora (marktwinkels).                       De baden met daarboven de Griekse Akropolis.


[ 8 ] Het Forum met op de achtergrond Basilica B (vroeg christelijke periode – 6e eeuw na Christus).Grondplan en aanzicht buitenzijde van Basilica B.
De basilica werd door een aardbeving in 619 na Christus verwoest. De aardbeving betekende tevens het einde van de stad Philippi.


De Basilica B wordt opnieuw verder gerestaureerd.                         Steen met Romeinse inscriptie.


 


Liggende en staande Dorische zuilen langs het pad naar het Octagon.Ionisch kapiteel op gladde (!) zuil.


[ 13 ] Het Octagon stamt uit de 4e tot 6e eeuw, de vroeg-Christelijke periode.
Het heeft de naam te danken aan de achthoekige vorm van het grondplan.
Vloermozaïeken in het Octagon.


Deze stenen met de kruisen vormden een deel van de basis van de muur van het Octagon. De meeste gelovige bezoekers van de site blijven hier even stilstaan om een dubbel Grieks kruisje te slaan.


De pappa's (Griekse priesters) komen beslist niet alleen voor de gevangenis van Paulus naar Philippi. De kerk van de Heilige Lydia die vlak in de buurt van de opgraving ligt, is voor de Griekse gelovigen veel belangrijker. De Heilige Lydia was namelijk de eerste bekeerlinge van Paulus in Europa en zij was degene die er, volgens de bijbel, voor gezorgd heeft dat Paulus de geloofsleer heeft kunnen verkondigen. De kerk van de Heilige Lydia is nu een bedevaartplaats en dient voor de Grieken voor – zeer langdurige – doopplechtigheden.


<-- Noord-Griekenland 2018-6 Noord-Griekenland 2018-8 -->


© Ben de Graaf Bierbrauwer

Reacties naar benilse@quicknet.nl
https://bgbpix.nl