Een nostalgische toer over de Peloponnesos
Deel 4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29  


Er zijn vele wegen die van Aginara naar Olympia leiden. Je kunt langs de kust en dan bij Pyrgos het Arcadische landschap rondom Olympia ingaan. Je kan ook een totaal andere weg kiezen en eerst nog wat antieke opgravingen opzoeken.

De eerste site die je na het stadje Bartelomeo tegenkomt is die van Elis. Deze ligt erg onopvallend in een vlak stuk land. Het heeft wel iets te bieden al zijn de opgravingen nog lang niet voltooid. Deze worden zeer bemoeilijkt omdat Elis in het stroomdal van de rivier de Pinios ligt. Deze heeft in de loop der eeuwen grote vrachten slib over de resten van de klassieke stad gelegd. Om de opgravingen te kunnen uitvoeren heeft men de bedding van de rivier verlegd, maar er stroomt nog wel een klein gekanaliseerd riviertje dwars door de opgraving. Op dit ogenblik loopt de weg op een dijkje dwars langs het riviertje, waardoor er niet verder kan worden opgegraven. De oorspronkelijke stad is niet alleen bedekt met slib, maar vanzelfsprekend heeft de soms snelstromende rivier in de loop der tijden er ook behoorlijk huisgehouden.

Het mythische verhaal van een van de werken van Herakles het reinigen van de Augiusstal zou bij Elis hebben plaatsgevonden. Herakles zou de rivier de Pinios hebben omgeleid om het land onder water te zetten en zo de stal te reinigen.

Elis is lange tijd de hoofdstad geweest van de regio. Bij de opgravingen bleek dat de regio van Elis in de twaalfde eeuw voor Christus al bewoond werd. Pas in de vijfde eeuw voor Christus is er sprake van de stad Elis. Elis had nauwe banden met de Klassieke Olympische Spelen in Olympia.

Direct bij binnenkomst van de opgraving van Elis word je 'omvergeblazen' door een gigantische pythos (voorraadkruik).


Bij het kaartjes kopen voor de entree kijken twee 'bewakers' uiterst verbaasd. Zij vragen zich duidelijk af wat we daar in vredesnaam komen doen. Ze zijn beiden trouwens zeer vriendelijk en laten ons bij binnenkomst eerst een verzameling grote voorraadpotten en wat onbeduidende stukjes keramiek voorwerpen zien die op een originele manier zijn tentoongesteld. Heel leuk is de vitrine waarin een aantal dingen worden getoond die bij de start van het blootleggen van de stad in 1961 waren gebruikt.

De opgravingen duurden van 1961 tot 1982 en werden gedaan door het Oostenrijks Archeologisch Instituut. Er zijn ook wat verklarende teksten met plattegronden van de site. In het Grieks en in het Engels!
En phylakas neemt ons mee de site op en verklaart ons alles in een onverstaanbaar Grieks dialect.Na de opgraving willen we nog naar het museum van Elis. Dat staat op een paar honderd meter van de weg, midden tussen de opgravingen die daar maar half voltooid zijn. Het museum is, zoals vaker in Griekenland, door gebrek aan personeel, door corona, of vanwege bezuinigingen helaas gesloten.


Na Elis rijden we eerst langs een nietig dorp. Het heet Kentro en dat betekent 'centrum'! Geen idee waarom het die naam draagt. Het ligt aan de dam van het aardig grote stuwmeer van de Pinios.
<--Peloponnesos: Deel 3 Peloponnesos: Deel 5-->


© Ben de Graaf Bierbrauwer

Reacties naar benilse@quicknet.nl
https://bgbpix.nl