Een nostalgische toer over de Peloponnesos
Deel 8

4. De Agora.

Lopend van de Arsino-fontein naar de grote Agora raken we in verwarring. De resten van de vele gebouwen stammen uit opeenvolgende tijden. Tempels, een stoa (lange rij pilaren met portieken voor allerlei bezigheden daarachter), graven, putten, sokkels voor beelden en een badhuis. Niet nst elkaar, maar ook soms bovenop of door elkaar.

Wij hebben alle fantasie nodig om de verschillende gebouwen te onderscheiden. Wat tussen al die resten het badhuis is, blijft voor ons gissen. Wij vinden daarvan eigenlijk alleen de bakstenen uit de Romeinse tijd. Een Dorische tempel is vanwege kapitelen op de zuilen duidelijker te onderscheiden. Dorisch is altijd Grieks.Verder lopend over de opgraving naar het Asklepion komen we nog veel interessante resten tegen.

Het Heiligdom van Messini, het Asklepion, is werkelijk niet te missen: het steekt boven alle muurresten uit.
5. Het Asklepion.


Het Asklepion was het middelpunt van het Antieke Messini (Messene). Het was het religieuze en politieke centrum van de stad. Het herbergde aan de buitenzijden een groot aantal ruimtes voor allerlei activiteiten.En gebouw is verreweg het beste bewaard gebleven: het Bouleuterion (de Raadszaal). Het lijkt door de halvemaanvormige plaatsing van de zitplaatsen het meest op een klein theater. Het was bedoeld als vergaderzaal voor de politici en misschien ook wel voor de priesters van het heiligdom om religieuze zaken te bespreken.


<--Peloponnesos: Deel 7 Peloponnesos: Deel 9-->


© Ben de Graaf Bierbrauwer

Reacties naar benilse@quicknet.nl
https://bgbpix.nl